Skip to content Skip to footer

Knoopsgatinsigne Binnenlandsche Strijdkrachten 1944-1945

5/5 - (9 stemmen)

Een herinneringsinsigne dat werd uitgereikt aan leden van de Binnenlandsche Strijdkrachten (BS) die in 1944 en 1945 een bijdrage leverden aan de bevrijding van Nederland. De knoopsgatspeld was een initiatief van Prins Bernhard die bevelhebber was van de BS. Er zijn vele tienduizenden insignes uitgereikt, waarbij er altijd sprake was van een begeleidende brief van Prins Bernhard. Deze begeleidende oorkonde is minder vaak bewaard gebleven.

Het insigne is gemaakt van brons en de afmetingen zijn 25 bij 20 millimeter. De voorzijde bevat een B met daarboven een kroon. Aan de buitenzijde is de tekst “Binnenlandsche Strijdkrachten 1944-1945” vermeld. Op de achterzijde is naast een bevestiging voor de knoop, ook de handtekening van Prins Bernhard te vinden.

Hieronder is de begeleidende oorkonde afgebeeld die werd uitgereikt aan Hendrik Vos, geboren op 22 juni 1914. De tekst op de oorkonde luidt: “Bij het uittreden uit den actieven dienst bij de Binnenlandsche Strijdkrachten, is het mij een behoefte u langs dezen weg mijn erkentelijkheid en mijn dank uit te spreken voor de toewijding en de belangrijke diensten, welke u ten behoeve van ons land hebt betoond. Ik hoop dat u ook in de toekomst met dezelfde toewijding uwe diensten aan het Nederlandsche volk ten nutte zult kunnen maken. Mijn beste wenschen voor uw verdere levensloop mogen u vergezellen. Bernhard”

Oorkonde behorende bij het Knoopsgatinsigne van de Binnenlandsche strijdkrachten

Naast dat Hendrik Vos actief was binnen de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten was hij tijdens de mobilisatie 1939 – 1940 gemobiliseerd in het Nederlandse leger. Een foto van Hendrik Vos in zijn uniform samen met zijn vrouw is een gift van zijn zoon. Hij was destijds, als onderdeel van het 12e Regiment Infanterie (12 R.I.), gelegerd in de Adolf van Nassau kazerne in Zuidlaren.

Hendrik Vos als soldaat tijdens de Mobilisatie 1939 – 1940
Knoopsgatinsigne Binnenlandsche Strijdkrachten 1944-1945
TitelKnoopsgatinsigne Binnenlandsche Strijdkrachten 1944-1945Datering1945MateriaalBronsAfmetingen25 mm bij 20 mmLandNederlandShare

Leave a comment